QUầN TâY CôNG Sở Nữ: (84 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Kiểu Phối Túi Milaross Quần Kiểu Phối Túi 319,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA37EKCVN-472830":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA37EKCVN-472831":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA37EKCVN-472832":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA37EKCVN-472833":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59FKEVN-474531":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474532":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474533":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60FKDVN-474529":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60FKDVN-474530":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61FKCVN-474526":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61FKCVN-474527":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61FKCVN-474528":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62FKBVN-474523":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62FKBVN-474524":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62FKBVN-474525":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Ly Dorothy Perkins Quần Tây Xếp Ly 609,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA59MQYSG-690582":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA59MQYSG-690583":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA59MQYSG-690584":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA59MQYSG-690585":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA59MQYSG-690586":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15URCVN-453713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453715":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453716":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Inner Circle Quần Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58UDXVN-452817":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58UDXVN-452818":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58UDXVN-452819":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu La Vê Inner Circle Quần Tây Kiểu La Vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04FDRVN-422016":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04FDRVN-422017":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04FDRVN-422018":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây In Họa Tiết Dogstooth Dorothy Perkins Quần Tây In Họa Tiết Dogstooth 589,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08ETFSG-677358":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08ETFSG-677359":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08ETFSG-677360":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08ETFSG-677361":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08ETFSG-677362":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Ly 20% OFF Inner Circle Quần Tây Hai Ly 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53BBYVN-413502":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA53BBYVN-413503":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA53BBYVN-413504":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Xếp Li Inner Circle Quần Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96LRFVN-434752":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LRFVN-434753":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LRFVN-434754":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li Inner Circle Quần Tây Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39GIAVN-476127":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39GIAVN-476128":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39GIAVN-476129":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Ly Dorothy Perkins Quần Tây Xếp Ly 609,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA06ETHSG-677368":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06ETHSG-677369":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06ETHSG-677370":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06ETHSG-677371":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28RJBVN-395806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395807":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395808":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Ly Dorothy Perkins Quần Tây Xếp Ly 609,000 VND
  Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA03ETKSG-677382":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kẻ Sọc Dorothy Perkins Quần Tây Kẻ Sọc 589,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA07ETGSG-677363":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07ETGSG-677364":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07ETGSG-677365":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07ETGSG-677366":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07ETGSG-677367":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nữ Inner Circle Quần Tây Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96TAPVN-398839":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96TAPVN-398840":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96TAPVN-398841":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Inner Circle Quần Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59UDWVN-452815":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59UDWVN-452816":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA95DGYVN-469950":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95DGYVN-469951":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95DGYVN-469952":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95DGYVN-469953":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Đổ 43% OFF ZALORA Đầm Cổ Đổ 349,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31PDGVN-390897":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390898":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390899":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390900":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-402236":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Quần Tây Ông Ôm Dorothy Perkins Quần Tây Ông Ôm 589,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA60MQXSG-690577":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA60MQXSG-690578":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA60MQXSG-690579":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA60MQXSG-690580":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA60MQXSG-690581":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Xếp Li Hai Bên Inner Circle Quần Xếp Li Hai Bên 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94LRHVN-434758":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LRHVN-434759":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LRHVN-434760":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13UREVN-453721":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453722":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu Hai Ly 20% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu Hai Ly 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09FDMVN-422001":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09FDMVN-422002":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09FDMVN-422003":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Nữ 29% OFF Inner Circle Quần Tây Nữ 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97TAOVN-398836":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA97TAOVN-398837":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA97TAOVN-398838":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Khoác Blazer 40% OFF Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,079,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34UCZVN-365864":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA34UCZVN-365865":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA34UCZVN-365866":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA34UCZVN-365867":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA34UCZVN-365868":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PAIVN-390588":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li 19% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69DOSVN-418573":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA69DOSVN-418574":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA69DOSVN-418575":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Tây Ống Đứng Vania Quần Tây Ống Đứng 425,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA55HIIVN-477805":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA55HIIVN-477806":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA55HIIVN-477807":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê 20% OFF Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59BBSVN-413484":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA59BBSVN-413485":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA59BBSVN-413486":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62BBPVN-413475":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62BBPVN-413476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62BBPVN-413477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58BBTVN-413487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58BBTVN-413488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58BBTVN-413489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65BBMVN-413466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65BBMVN-413467":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65BBMVN-413468":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Phối Ren 20% OFF ZALORA Quần Dài Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07RVKVN-396655":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA07RVKVN-396656":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA07RVKVN-396657":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA07RVKVN-396658":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Xếp Li 19% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68DOTVN-418576":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA68DOTVN-418577":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA68DOTVN-418578":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Tây 40% OFF ZALORA Quần Tây 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Dài Inner Circle Quần Dài 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42OGRVN-440664":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42OGRVN-440665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42OGRVN-440666":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Xếp Li Inner Circle Quần Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97LREVN-434749":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97LREVN-434750":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97LREVN-434751":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14URDVN-453717":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453718":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453719":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453720":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê 20% OFF Inner Circle Quần Tây La vê 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64BBNVN-413469":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA64BBNVN-413470":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA64BBNVN-413471":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57BBUVN-413490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57BBUVN-413491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57BBUVN-413492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây 40% OFF ZALORA Quần Tây 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06PAJVN-390592":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA06PAJVN-390593":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA06PAJVN-390594":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA06PAJVN-390595":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm 30% OFF Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 34 36 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA09UDYVN-365972":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA09UDYVN-365973":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA09UDYVN-365974":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA09UDYVN-365975":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA09UDYVN-365976":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA09UDYVN-365977":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Tây Lửng Hến Boutique Quần Tây Lửng 450,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA72NXVVN-439785":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA72NXVVN-439786":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA72NXVVN-439787":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63BBOVN-413472":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413473":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413474":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm 50% OFF Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA08UDZVN-365978":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA08UDZVN-365979":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA08UDZVN-365980":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA08UDZVN-365981":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA08UDZVN-365982":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA08UDZVN-365983":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Tây 30% OFF Mango Quần Tây 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 36 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UDWVN-365960":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA11UDWVN-365961":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA11UDWVN-365962":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA11UDWVN-365963":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA11UDWVN-365964":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA11UDWVN-365965":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89XEOVN-405864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê 20% OFF Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61BBQVN-413478":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA61BBQVN-413479":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA61BBQVN-413480":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Kiểu Hai Ly 20% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu Hai Ly 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07FDOVN-422007":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA07FDOVN-422008":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA07FDOVN-422009":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Caro Một Ly Good Morning Quần Tây Caro Một Ly 330,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA68QTBVN-445642":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA68QTBVN-445643":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA68QTBVN-445644":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li 19% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67DOUVN-418579":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA67DOUVN-418580":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA67DOUVN-418581":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Dài Inner Circle Quần Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40OGTVN-440670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40OGTVN-440671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40OGTVN-440672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Line Lật Hến Boutique Quần Tây Line Lật 480,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA71NXWVN-439788":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA71NXWVN-439789":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA71NXWVN-439790":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Phối Túi Milaross Quần Kiểu Phối Túi 319,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA38EKBVN-472826":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA38EKBVN-472827":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA38EKBVN-472828":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA38EKBVN-472829":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm 50% OFF Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 34 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA07UEAVN-365984":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA07UEAVN-365985":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA07UEAVN-365986":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA07UEAVN-365987":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA07UEAVN-365988":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA07UEAVN-365989":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88XEPVN-405867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88XEPVN-405868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88XEPVN-405869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Inner Circle Quần Dài 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41OGSVN-440667":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41OGSVN-440668":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41OGSVN-440669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 29% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99TAMVN-398830":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA99TAMVN-398831":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA99TAMVN-398832":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Tây Kiểu Hai Ly 20% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu Hai Ly 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08FDNVN-422004":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA08FDNVN-422005":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA08FDNVN-422006":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Xếp Li Hai Bên Inner Circle Quần Xếp Li Hai Bên 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95LRGVN-434755":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95LRGVN-434756":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95LRGVN-434757":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54BBXVN-413499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413500":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413501":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Sơn Nguyễn Quần Dài Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA94PXXVN-392764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392765":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392766":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA94PXXVN-392767":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Sọc Một Ly Good Morning Quần Tây Sọc Một Ly 330,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA69QTAVN-445639":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA69QTAVN-445640":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA69QTAVN-445641":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu La Vê 20% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu La Vê 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05FDQVN-422013":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA05FDQVN-422014":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA05FDQVN-422015":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Kiểu Nữ Inner Circle Quần Tây Kiểu Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10FDLVN-421998":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10FDLVN-421999":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10FDLVN-422000":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60BBRVN-413481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413482":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413483":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm 49% OFF Inner Circle Quần Tây Li Chìm 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61YFQVN-373938":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA61YFQVN-373939":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA61YFQVN-373940":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Tây Kiểu Nữ 20% OFF Inner Circle Quần Tây Kiểu Nữ 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03FDSVN-422019":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA03FDSVN-422020":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA03FDSVN-422021":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm 50% OFF Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA89UIOVN-366457":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA89UIOVN-366458":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA89UIOVN-366459":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA89UIOVN-366460":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA89UIOVN-366461":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Viền Túi Milaross Quần Viền Túi 279,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA99PUYVN-349145":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349146":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349147":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA99PUYVN-349148":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55BBWVN-413496":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Khóa Hông Xẻ Gấu 25% OFF Loire Quần Tây Khóa Hông Xẻ Gấu 500,000 VND GIẢM CÒN 375,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA43XKEVN-406333":{"price":"500,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"25%"},"LO671AA43XKEVN-406334":{"price":"500,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"25%"},"LO671AA43XKEVN-406335":{"price":"500,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Quần Kiểu Dáng Ôm 38% OFF New Look Quần Kiểu Dáng Ôm 1,079,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA29AIGVN-299370":{"price":"1,079,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"38%"},"NE112AA29AIGVN-299371":{"price":"1,079,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"38%"},"NE112AA29AIGVN-299372":{"price":"1,079,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"38%"},"NE112AA29AIGVN-299373":{"price":"1,079,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Quần Túi Mổ Xéo Milaross Quần Túi Mổ Xéo 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA00PUXVN-349142":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA00PUXVN-349143":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA00PUXVN-349144":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Tay Ngắn 20% OFF ISHE Đầm Công Sở Tay Ngắn 850,000 VND GIẢM CÒN 680,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA10UJTVN-359667":{"price":"850,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA10UJTVN-359668":{"price":"850,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA10UJTVN-359669":{"price":"850,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Công Sở La Mode Quần Tây Công Sở 279,000 VND
  Kích cỡ 26
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA36BODVN-414499":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36BODVN-414500":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36BODVN-414501":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36BODVN-414502":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36BODVN-414503":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Pique 29% OFF Dorothy Perkins Quần Pique 659,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA55RQYSG-650123":{"price":"659,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA55RQYSG-650124":{"price":"659,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA55RQYSG-650125":{"price":"659,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA55RQYSG-650126":{"price":"659,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA55RQYSG-650127":{"price":"659,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Tây 20% OFF Dorothy Perkins Quần Tây 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA35TQUSG-557277":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA35TQUSG-557278":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA35TQUSG-557279":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA35TQUSG-557280":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA35TQUSG-557281":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Lưng Dây Bím Orio Quần Tây Lưng Dây Bím 238,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA98URXVN-360298":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA98URXVN-360299":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA98URXVN-360300":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Lưng Dây Bím Orio Quần Tây Lưng Dây Bím 238,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA99URWVN-360295":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA99URWVN-360296":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA99URWVN-360297":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Lưng Xếp Ly 2 Nút Orio Quần Tây Lưng Xếp Ly 2 Nút 238,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA96URZVN-360304":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA96URZVN-360305":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA96URZVN-360306":{"price":"238,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần tây nữ, quần công sở nữ đẹp thời trang 2014

Quần áo công sở nữ cũng là mảng thời trang được nhiều phái đẹp quan tâm. Trong đó, quần tây nữ được các nàng khá chú trọng vì nếu không lựa chọn khéo, vẻ ngoài khi đến công sở sẽ kém đi sự thanh lịch. Đối với dân công sở, trang phục còn là một công cụ giúp họ giao tiếp với đối tác, khách hàng thành công. Do đó, việc chọn lựa những chiếc quần công sở nữ đẹp và sang trọng là điều khá quan trọng. Các mẫu quần tây nữ nay đã khá đa dạng về kiểu dáng, họa tiết, không còn đơn điệu như lúc trước, tạo vẻ ngoài thanh lịch cho bạn gái khi đi làm. Quần tây nữ Hàn Quốc thường được các nàng chọn lựa vì kiểu dáng thời trang, phong phú về mẫu mã.

Quần tây nữ công sở dễ phối đồ

Với kiểu dáng và chất liệu đa dạng, quần tây nữ công sở có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đối với quần âu công sở, quần âu nữ đẹp, bạn có thể phối với áo sơ mi nữ, giày bít mũi hoặc giày gót caotúi xách nữ để trông thanh lịch hơn. Các mẫu quần tây nữ đẹp nhiều hoa văn như ca rô, họa tiết lập thể, họa tiết hoa có thể biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, mang đến cho bạn vẻ ngoài ấn tượng khi đến công sở.

Các mẫu quần tây nữ tại ZALORA.VN

ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn bộ sưu tập các mẫu quần tây nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Lê Như, Sơn Nguyễn, Milaross,… Đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, các kiểu quần tây nữ đẹp tại ZALORA.VN chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể thoải mái mua sắm quần tây công sở nữ với giá tốt. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi hàng tuần, cũng như được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm quần tây nữ đẹpquần tây nữ giá rẻ tại ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!