Mua TúI ĐEO CHéO: (84 sản phẩm tìm thấy)

 • Túi Xách Nữ ZALORA Túi Xách Nữ 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC97YAKVN-373441":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mailer Embellish Túi Xách Mailer 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC43QWYVN-394894":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mailer Embellish Túi Xách Mailer 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC45QWWVN-394892":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mailer Embellish Túi Xách Mailer 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC44QWXVN-394893":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mini Đính Nơ Embellish Túi Xách Mini Đính Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC40QXBVN-394897":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Flap Missy ZALORA Túi Đeo Chéo Flap Missy 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC04YADVN-373434":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Tole 2 Cách Dùng EZRA by ZALORA Túi Tole 2 Cách Dùng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC97TFMVN-357226":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ ZALORA Túi Xách Nữ 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC95YAMVN-373443":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mango Túi Đeo Chéo 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC03MBOVN-384795":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ ZALORA Túi Xách Nữ 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC96YALVN-373442":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC81YUGVN-375077":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ ZALORA Túi Xách Nữ 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC98YAJVN-373440":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Tole 2 Cách Dùng EZRA by ZALORA Túi Tole 2 Cách Dùng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC95TFOVN-357228":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mini Họa Tiết Lính ZALORA Ví Cầm Tay Mini Họa Tiết Lính 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC07YAAVN-373431":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC80YUHVN-375078":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC82YUFVN-375076":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Đeo Chéo Bandolini Túi Xách Đeo Chéo 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118AC67SEQVN-397258":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mini Đính Nơ Embellish Túi Xách Mini Đính Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC41QXAVN-394896":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC83YUEVN-375075":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Tole 2 Cách Dùng EZRA by ZALORA Túi Tole 2 Cách Dùng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC96TFNVN-357227":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Đeo Chéo Bandolini Túi Xách Đeo Chéo 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118AC64SETVN-397261":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Trong PARFOIS Túi Đeo Chéo Trong 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC85LJAVN-383494":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Trong PARFOIS Túi Đeo Chéo Trong 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC86LIZVN-383493":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mini Họa Tiết Lính ZALORA Ví Cầm Tay Mini Họa Tiết Lính 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC08XZZVN-373430":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Bì Thư PARFOIS Túi Đeo Chéo Bì Thư 749,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC83LJCVN-383496":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Double Compartment Cross Body Bag Mango Double Compartment Cross Body Bag 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC49UKCVN-366563":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mini Nữ ZALORA Ví Cầm Tay Mini Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC09XZYVN-373429":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Đeo Chéo Bandolini Túi Xách Đeo Chéo 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA118AC68SEPVN-397257":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Mini Đính Nơ Embellish Túi Xách Mini Đính Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC42QWZVN-394895":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Double Compartment Cross Body Bag Mango Double Compartment Cross Body Bag 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC46TUVVN-365189":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tina Lee&Tee Túi Đeo Chéo Tina 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC79HBSVN-375991":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo Embellish Túi Ipad Đeo Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC82MVPVN-386095":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tina Lee&Tee Túi Đeo Chéo Tina 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC80HBRVN-375990":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Rút Miệng PARFOIS Túi Đeo Chéo Rút Miệng 949,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC87LIYVN-383492":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Double K Lee&Tee Túi Đeo Chéo Double K 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC82HBPVN-375988":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Da Rắn PARFOIS Túi Đeo Chéo Phối Da Rắn 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC76LJJVN-383503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi đeo chéo 2 Đáy Embellish Túi đeo chéo 2 Đáy 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC55HZSVN-376779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC30TAJVN-356763":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Tobi Lee&Tee Túi Xách Tobi 445,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC06FLLVN-327928":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Thời Trang EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Thời Trang 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC39TAAVN-356754":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Thời Trang EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Thời Trang 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC41SZYVN-356752":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Double K Lee&Tee Túi Đeo Chéo Double K 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC83HBOVN-375987":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Double K Lee&Tee Túi Đeo Chéo Double K 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC84HBNVN-375986":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Thời Trang PARFOIS Túi Xách Thời Trang 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC53LKGVN-383526":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Thời Trang PARFOIS Túi Xách Thời Trang 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC60LJZVN-383519":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Thời Trang PARFOIS Túi Đeo Chéo Thời Trang 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC54LKFVN-383525":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • White Feather Cross Body Bag 10% OFF River Island White Feather Cross Body Bag 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC08UNZSG-503571":{"price":"1,599,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Mini Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC31TAIVN-356762":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Túi đeo chéo nữ thời trang – Cá tính và sành điệu

Với các bạn trẻ thì một chiếc cặp đeo chéo nữ là phụ kiện không thể thiếu khi đi làm, đi học hay đi du lịch. Tuy nhiên, chọn mua túi đeo chéo nữ không phải là chuyện dễ dàng. Túi đeo chéo nữ quá lớn sẽ khiến vai bạn bị đau, nhưng nếu chiếc túi xách nữ đeo chéo quá nhỏ thì đồ đạc lại "thiếu trước hụt sau". Chọn chất liệu không phù hợp với thời tiết cũng ảnh hưởng đến đồ đạc bên trong. Bạn có thể chọn túi xách nhỏ đeo chéo có chất liệu như Nylon, Polyester, da và Canvas,… nhưng phải đảm bảo 100% không thấm nước để bảo vệ đồ vật bên trong. Hãy chọn túi chéo nữ tối màu, ít bám bụi nếu bạn sử dụng chúng để đi leo núi, tắm biển, còn kiểu dáng thì tùy thuộc vào sở thích của bạn. Hai bộ phận quan trọng của túi quai chéo dễ hỏng nhất là quai và khóa kéo. Đừng ngại kiểm tra kỹ càng, nhất là đường may và độ chắc chắn của túi đeo chéo nữ nhỏ để đảm bảo bạn không gặp rắc rối trong chuyến hành trình.

Phối trang phục đẹp với túi xách đeo chéo nữ

Bạn sẽ trông thật nổi bật khi kết hợp túi xách đeo chéo nữ cùng các trang phục khác như đầm suông hoặc áo sơ mi phối cùng quần tây nữ khi đi làm. Ngoài ra, bạn cũng có thể diện túi da đeo chéo nữ với đầm maxi thời trang cho những buổi tiệc cuối tuần hoặc khi đi du lịch.

Túi xách đeo chéo – Đẹp và thời trang mọi lúc

Bạn sẽ cảm thấy thích thú với những bộ sưu tập túi xách đeo chéo thời trang và túi đeo chéo nữ giá rẻ có kiểu dáng độc đáo của những thương hiệu nổi tiếng như Bandolini, Benga Rabbit,… Còn dòng túi đeo chéo Hàn Quốc dáng đứng của Mikkor, Lee&Tee, Simplecarry sẽ là sự lưa chọn sáng suốt cho bạn khi dạo phố, du lịch. Bộ sưu tập túi đeo chéo nữ đẹp của ZALORA.VN còn có dạng túi kèm ngăn đựng laptop 14-15 inch rất tiện dụng cho những chuyến công tác. Đồng thời, chất liệu không thấm nước và ứng dụng hệ thống giảm sốc bảo đảm an toàn cho đồ dùng của bạn. Song song đó, mua sắm tại ZALORA.VN, bạn còn có cơ hội tận hưởng các tiện ích như: thanh toán khi nhận hàng, hoàn tiền mặt, 30 ngày miễn phí trả hàng, giao hàng chỉ trong 1 - 3 ngày làm việc,… cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. Hãy chọn ngay cho mình những chiếc túi đeo chéo giá rẻ thật thời trang tại ZALORA.VN để thêm nét ấn tượng cho phong cách thời trang của mình bạn nhé!