TúI ĐEO CHéO Nữ: (222 sản phẩm tìm thấy)

 • Túi Da Lộn Greece Out Embellish Túi Da Lộn Greece Out 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC98LSBVN-486485":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Nữ Mini 2 Đáy Embellish Túi Nữ Mini 2 Đáy 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC92OXZVN-442177":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC63HEEVN-477424":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Nắp Lượn Embellish Túi Đeo Chéo Nắp Lượn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC97OXUVN-442172":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Boxer Mini ZALORA Túi Boxer Mini 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC49ORYVN-441599":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Vascara Túi Xách Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC52FGPVN-474263":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 2 Ngăn Rời Embellish Túi Đeo Chéo 2 Ngăn Rời 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC67PSEVN-443746":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Chiếc Giày Madam Dzi Túi Đeo Chéo Chiếc Giày 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC29KPYVN-484778":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Boxer Mini ZALORA Túi Boxer Mini 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC50ORXVN-441598":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC62HEFVN-477425":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC67HEAVN-477420":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo chéo Madam Dzi Túi Đeo chéo 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC27KQAVN-484780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini ZALORA Túi Đeo Chéo Mini 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC88KQPVN-432188":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Nữ Mini 2 Đáy Embellish Túi Nữ Mini 2 Đáy 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC93OXYVN-442176":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Cặp Táp Embellish Túi Cặp Táp 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC79EQEVN-473249":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Vai River Island Túi Đeo Vai 1,499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC22LRLSG-688816":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC66HEBVN-477421":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC65HECVN-477422":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Greece Out Embellish Túi Da Lộn Greece Out 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC99LSAVN-486484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Đựng IPAD Simplecarry Túi Đeo Chéo Đựng IPAD 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC76HDRVN-477411":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Đựng IPAD Simplecarry Túi Đeo Chéo Đựng IPAD 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC75HDSVN-477412":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC33XTEVN-459710":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Schoolboy ZALORA Túi Đeo Chéo Schoolboy 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC59OROVN-441589":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Cặp Táp Embellish Túi Cặp Táp 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC80EQDVN-473248":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Nữ Mini 2 Đáy Embellish Túi Nữ Mini 2 Đáy 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC91OYAVN-442178":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Kem River Island Túi Đeo Chéo Kem 1,199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC19LROSG-688819":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Girlie Túi Xách Nữ 887,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC09HCKVN-477378":{"price":"887,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Họa Tiết Độc Đáo Embellish Túi Họa Tiết Độc Đáo 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC07QGAVN-444674":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC61HEGVN-477426":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tiết Tấu Embellish Túi Đeo Chéo Tiết Tấu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC66XRXVN-459649":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Gút Đơn Giản Embellish Túi Gút Đơn Giản 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC70XRTVN-459645":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tiết Tấu Embellish Túi Đeo Chéo Tiết Tấu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC68XRVVN-459647":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC34XTDVN-459709":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC60HEHVN-477427":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Cá Tính Embellish Túi Đeo Chéo Cá Tính 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC83EQAVN-473245":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC64HEDVN-477423":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tua Rua Embellish Túi Đeo Chéo Tua Rua 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC94OXXVN-442175":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Mini Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển Mini 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC37XTAVN-459706":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ YUUMY Túi Bác Hồ 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YU304AC59HEIVN-477428":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Flap Missy ZALORA Túi Đeo Chéo Flap Missy 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC02YAFVN-373436":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nữ Girlie Túi Xách Nữ 887,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC08HCLVN-477379":{"price":"887,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Gút Đơn Giản Embellish Túi Gút Đơn Giản 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC72XRRVN-459643":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Cá Tính Embellish Túi Đeo Chéo Cá Tính 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC81EQCVN-473247":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 29% OFF Mango Túi Đeo Chéo 849,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC03MBOVN-384795":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Tiết Tấu Embellish Túi Đeo Chéo Tiết Tấu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC69XRUVN-459646":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Dự Tiệc Cầm Tay PARFOIS Ví Dự Tiệc Cầm Tay 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC61ZXUVN-463882":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Da Lộn ZALORA Túi Đeo Chéo Phối Da Lộn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC56ORRVN-441592":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 40% OFF Mango Túi Đeo Chéo 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC42AFHVN-411292":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Đựng IPAD Simplecarry Túi Đeo Chéo Đựng IPAD 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC72HDVVN-477415":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Trống River Island Túi Trống 2,199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC18LRPSG-688820":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC32XTFVN-459711":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Cầm Tay Double-Gusset ZALORA Túi Cầm Tay Double-Gusset 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC85KQSVN-432191":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Madam Dzi Túi Đeo Chéo 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC00BBBVN-465612":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Gút Đơn Giản Embellish Túi Gút Đơn Giản 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC71XRSVN-459644":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Số 5 Madam Dzi Túi Đeo Chéo Số 5 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC98BBDVN-465614":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Nắp Lượn Embellish Túi Đeo Chéo Nắp Lượn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC98OXTVN-442171":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Chiếc Giày Madam Dzi Túi Đeo Chéo Chiếc Giày 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC30KPXVN-484777":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Lady ZALORA Túi Xách Lady 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC59JQUVN-430463":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Something Borrowed Túi Đeo Chéo 529,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC95YUQVN-409061":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Cầm Tay Double-Gusset ZALORA Túi Cầm Tay Double-Gusset 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC84KQTVN-432192":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 40% OFF Mango Túi Đeo Chéo 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC41AFIVN-411293":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Color Blocked ZALORA Túi Đeo Chéo Color Blocked 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC48ORZVN-441600":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Túi Rút Có Nắp Embellish Balo Túi Rút Có Nắp 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC51POYVN-443633":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Simplecarry Túi Đeo Chéo 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC74HDTVN-477413":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Mini Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển Mini 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC35XTCVN-459708":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Túi Rút Có Nắp Embellish Balo Túi Rút Có Nắp 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC50POZVN-443634":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Viền Miệng Embellish Túi Viền Miệng 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC09QFYVN-444672":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Hoa PARFOIS Túi Đeo Chéo Phối Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC74ZXHVN-463869":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Phong Cảnh PARFOIS Túi Xách Phong Cảnh 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC73ZXIVN-463870":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Cá Tính Embellish Túi Đeo Chéo Cá Tính 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC82EQBVN-473246":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Nắp Lượn Embellish Túi Đeo Chéo Nắp Lượn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC99OXSVN-442170":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Da Lộn Cổ Điển Mini Embellish Túi Da Lộn Cổ Điển Mini 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC36XTBVN-459707":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Lady ZALORA Túi Xách Lady 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC58JQVVN-430464":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Thời Trang Santa Barbara Polo and R… Túi Đeo Chéo Thời Trang 398,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC85CCOVN-467455":{"price":"398,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Túi Rút Có Nắp Embellish Balo Túi Rút Có Nắp 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC52POXVN-443632":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Tiết Tấu Dây Kéo Sành Điệu Embellish Túi Tiết Tấu Dây Kéo Sành Điệu 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC10QFXVN-444671":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Khóa Gài ZALORA Túi Đeo Chéo Khóa Gài 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC54JQZVN-430468":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Madam Dzi Túi Đeo Chéo 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC02BAZVN-465610":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Greece Out Embellish Túi Greece Out 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC13QFUVN-444668":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini ZALORA Túi Đeo Chéo Mini 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC67JQMVN-430455":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Nam Đeo Chéo Gập Nắp Styluk Túi Nam Đeo Chéo Gập Nắp 1,299,999 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ST849AC65EUOVN-473503":{"price":"1,299,999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Cá Tính Embellish Túi Đeo Chéo Cá Tính 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC84EPZVN-473244":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Viền Miệng Embellish Túi Viền Miệng 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC08QFZVN-444673":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Mini ZALORA Túi Đeo Chéo Mini 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC87KQQVN-432189":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Tua Rua Embellish Túi Đeo Chéo Tua Rua 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC95OXWVN-442174":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi City Lady ZALORA Túi City Lady 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC49JREVN-430473":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Da Lộn ZALORA Túi Đeo Chéo Phối Da Lộn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC54ORTVN-441594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Tay Boxy ZALORA Túi Xách Tay Boxy 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC82KQVVN-432194":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Thời Trang Santa Barbara Polo and R… Túi Đeo Chéo Thời Trang 398,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC87CCMVN-467453":{"price":"398,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Khóa Gài ZALORA Túi Đeo Chéo Khóa Gài 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AC55JQYVN-430467":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Cặp Táp Embellish Túi Cặp Táp 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC78EQFVN-473250":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Saffiano-effect 40% OFF Mango Túi Saffiano-effect 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC17LXEVN-384481":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Túi Đeo Chéo River Island Túi Đeo Chéo 1,769,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC38QMVSG-648271":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Tiết Tấu Dây Kéo Sành Điệu Embellish Túi Tiết Tấu Dây Kéo Sành Điệu 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC12QFVVN-444669":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Sành Điệu Embellish Túi Đeo Sành Điệu 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC54IXTVN-429039":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Madam Dzi Túi Đeo Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC56UXFVN-454076":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Túi đeo chéo nữ thời trang – Cá tính và sành điệu

Với các bạn trẻ thì một chiếc cặp đeo chéo nữ là phụ kiện không thể thiếu khi đi làm, đi học hay đi du lịch. Tuy nhiên, chọn mua túi đeo chéo nữ không phải là chuyện dễ dàng. Túi đeo chéo nữ quá lớn sẽ khiến vai bạn bị đau, nhưng nếu chiếc túi xách nữ đeo chéo quá nhỏ thì đồ đạc lại "thiếu trước hụt sau". Chọn chất liệu không phù hợp với thời tiết cũng ảnh hưởng đến đồ đạc bên trong. Bạn có thể chọn túi xách nhỏ đeo chéo có chất liệu như Nylon, Polyester, da và Canvas,… nhưng phải đảm bảo 100% không thấm nước để bảo vệ đồ vật bên trong. Hãy chọn túi chéo nữ tối màu, ít bám bụi nếu bạn sử dụng chúng để đi leo núi, tắm biển, còn kiểu dáng thì tùy thuộc vào sở thích của bạn. Hai bộ phận quan trọng của túi quai chéo dễ hỏng nhất là quai và khóa kéo. Đừng ngại kiểm tra kỹ càng, nhất là đường may và độ chắc chắn của túi đeo chéo nữ nhỏ để đảm bảo bạn không gặp rắc rối trong chuyến hành trình.

Phối trang phục đẹp với túi xách đeo chéo nữ

Bạn sẽ trông thật nổi bật khi kết hợp túi xách đeo chéo nữ cùng các trang phục khác như đầm suông hoặc áo sơ mi phối cùng quần tây nữ khi đi làm. Ngoài ra, bạn cũng có thể diện túi da đeo chéo nữ với đầm maxi thời trang cho những buổi tiệc cuối tuần hoặc khi đi du lịch.

Túi xách đeo chéo – Đẹp và thời trang mọi lúc

Bạn sẽ cảm thấy thích thú với những bộ sưu tập túi xách đeo chéo thời trang và túi đeo chéo nữ giá rẻ có kiểu dáng độc đáo của những thương hiệu nổi tiếng như Bandolini, Benga Rabbit,… Còn dòng túi đeo chéo Hàn Quốc dáng đứng của Mikkor, Lee&Tee, Simplecarry sẽ là sự lưa chọn sáng suốt cho bạn khi dạo phố, du lịch. Bộ sưu tập túi đeo chéo nữ đẹp của ZALORA.VN còn có dạng túi kèm ngăn đựng laptop 14-15 inch rất tiện dụng cho những chuyến công tác. Đồng thời, chất liệu không thấm nước và ứng dụng hệ thống giảm sốc bảo đảm an toàn cho đồ dùng của bạn. Song song đó, mua sắm tại ZALORA.VN, bạn còn có cơ hội tận hưởng các tiện ích như: thanh toán khi nhận hàng, hoàn tiền mặt, 30 ngày miễn phí trả hàng, giao hàng chỉ trong 1 - 3 ngày làm việc,… cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. Hãy chọn ngay cho mình những chiếc túi đeo chéo giá rẻ thật thời trang tại ZALORA.VN để thêm nét ấn tượng cho phong cách thời trang của mình bạn nhé!