Mua Ví CầM TAY: (97 sản phẩm tìm thấy)

 • Ví Cầm Tay Mango Ví Cầm Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC57TUKVN-365178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Da Nhân Tạo ES0126 Ellise Ví Da Nhân Tạo ES0126 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL104AC85KTQVN-382566":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC49LKKVN-383530":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC42LKRVN-383537":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mango Ví Cầm Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC30TVLVN-365205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC44LKPVN-383535":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC40LKTVN-383539":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Da Nhân Tạo ES0124 Ellise Ví Da Nhân Tạo ES0124 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL104AC84KTRVN-382567":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quilted Cross-Body Bag Mango Quilted Cross-Body Bag 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC45TUWVN-365190":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bow Pebbled Wallet 50% OFF Mango Bow Pebbled Wallet 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC73TTUVN-365154":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Bow Pebbled Wallet 50% OFF Mango Bow Pebbled Wallet 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC72TTVVN-365155":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Snake Print Metal Bar Clutch New Look Snake Print Metal Bar Clutch 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC49AHMVN-299283":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC41LKSVN-383538":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Khóa Gỗ PARFOIS Ví Cầm Tay Khóa Gỗ 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC37LKWVN-383542":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zippered Foldown Clutch EZRA by ZALORA Zippered Foldown Clutch 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC02TJDVN-357548":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Canvas Phối Da Thật Wildcat Ví Canvas Phối Da Thật 990,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI600AC83VEAVN-361184":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metallic Lizard-Print Clutch W/ Tassel EZRA by ZALORA Metallic Lizard-Print Clutch W/ Tassel 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC76OUXVN-346957":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Top Wallet Mango Top Wallet 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC60TUHVN-365175":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Nữ Da Bò Cao Cấp Styluk Ví Nữ Da Bò Cao Cấp 720,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ST849AC40OAPVN-272160":{"price":"720,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC48LKLVN-383531":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mango Ví Cầm Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC56TULVN-365179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Dây Kéo PARFOIS Ví Cầm Tay Dây Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC39LKUVN-383540":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Top Wallet Mango Top Wallet 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC59TUIVN-365176":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crystal Clasp Lace Clutch EZRA by ZALORA Crystal Clasp Lace Clutch 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC75OUYVN-346958":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Khóa Gỗ PARFOIS Ví Cầm Tay Khóa Gỗ 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC43LKQVN-383536":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Nữ Girlie Ví Cầm Tay Nữ 497,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC36SQLVN-363757":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Top Wallet Mango Top Wallet 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC58TUJVN-365177":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Nữ Girlie Ví Cầm Tay Nữ 497,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC35SQMVN-363758":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Thời Trang PARFOIS Ví Cầm Tay Thời Trang 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC80LJFVN-383499":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Da Nhân Tạo ES0125 Ellise Ví Da Nhân Tạo ES0125 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL104AC82KTTVN-382569":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Asymmetric Flap Oversized Clutch EZRA by ZALORA Asymmetric Flap Oversized Clutch 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC07TFCVN-357216":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Croc Framed Clutch EZRA by ZALORA Croc Framed Clutch 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC78OUVVN-346955":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Envelope Clutch EZRA by ZALORA Envelope Clutch 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC75ONGVN-346256":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Paneled Envelope Clutch EZRA by ZALORA Paneled Envelope Clutch 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC82OMZVN-346249":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oversized Envelope Wristlet EZRA by ZALORA Oversized Envelope Wristlet 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC78ONDVN-346253":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Mini PARFOIS Ví Cầm Tay Mini 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC45LKOVN-383534":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Brown Leopard Print Zip Around Purse River Island Brown Leopard Print Zip Around Purse 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC13MJISG-426931":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crystal Clasp Lace Clutch EZRA by ZALORA Crystal Clasp Lace Clutch 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC74OUZVN-346959":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Da Nhân Tạo ES0120 Ellise Ví Da Nhân Tạo ES0120 490,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL104AC83KTSVN-382568":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Nữ Girlie Ví Cầm Tay Nữ 477,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC55SPSVN-363738":{"price":"477,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Asymmetric Flap Oversized Clutch EZRA by ZALORA Asymmetric Flap Oversized Clutch 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC06TFDVN-357217":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Dáng Bì Thư EZRA by ZALORA Túi Xách Dáng Bì Thư 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC27TAMVN-356766":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Madam Dzi Ví Cầm Tay 210,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC64KQPVN-382330":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bright Pink Zip Around Mini Purse River Island Bright Pink Zip Around Mini Purse 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC58AAJSG-396976":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bóp Nữ Vascara Bóp Nữ 475,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622AC90VHPVN-361464":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zippered Foldown Clutch EZRA by ZALORA Zippered Foldown Clutch 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC03TJCVN-357547":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Nữ Girlie Ví Cầm Tay Nữ 497,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323AC75SOYVN-363718":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ví Cầm Tay Miếng Gấp EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Miếng Gấp 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC46SZTVN-356747":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Ví cầm tay nữ – Phụ kiện sành điệu và thời trang

Ngoài trang sức và giày dép thì ví cầm tay nữ cũng là một phụ kiện thời trang không thể thiếu của phái đẹp. Sở hữu một chiếc bóp cầm tay, bạn có thể cất tiền, đồ trang điểm hay thẻ ATM, giấy tờ,… gọn gàng, ngăn nắp và mang theo khi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, những chiếc bóp nữ đẹp còn giúp bạn thể hiện cá tính và phong cách của riêng mình. Những chiếc ví tiền nữ nhỏ giúp bạn cất tiền xu, tiền lẻ tiện dụng. Các bộ sưu tập ví cầm tay hàng hiệu với chất liệu cao cấp và thời thượng trong thiết kế được các cô nàng sành điệu yêu thích và chọn lựa. Còn những chiếc ví nữ Hàn Quốc với thiết kế thời trang và họa tiết nổi bật theo các xu hướng mới nhất luôn được các bạn trẻ săn lùng.

Mix trang phục đẹp với ví nữ cầm tay

Bạn có thể phối những chiếc ví nữ cầm tay thời trang với quần shorts nữáo thun nữ khi dạo phố, đi du lịch. Bên cạnh đó, ví cầm tay nữ cao cấp sẽ giúp bạn thể hiện đẳng cấp và gout thẩm mỹ tinh tế của mình khi kết hợp với áo sơ mi nữáo vest nữ cùng váy ngắn cho những ngày làm việc tại công sở.

Bộ sưu tập ví cầm tay nữ đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn bộ sưu tập ví cầm tay nữ đẹp từ các thương hiệu hàng đầu như Kiều Hưng, Bandolini, Catwalk, River Island,... Bạn có thể thỏa thích mua sắm ví cầm tay nữ hàng hiệu hay ví cầm tay nữ giá rẻ tùy theo túi tiền của mình. Bên cạnh đó, khi mua sắm tại ZALORA.VN, bạn còn được tận hưởng những dịch vụ đặc biệt như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng chỉ từ 1 - 3 ngày làm việc. Ngoài ra, chúng tôi còn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hàng tuần, hàng tháng, giúp bạn mua sắm với giá ưu đãi nhất. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để mua sắm bóp tiền nữ hay bóp da nữ thời trang với giá tốt và trải nghiệm sự thuận tiện, dễ dàng, an toàn tuyệt đối khi mua sắm trực tuyến.