Mua ZILANDI: (1004 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Mũi 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH77VJYVN-368674":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77VJYVN-368675":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77VJYVN-368676":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77VJYVN-368677":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77VJYVN-368678":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77VJYVN-368679":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01IBUVN-376962":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IBUVN-376963":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IBUVN-376964":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IBUVN-376965":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IBUVN-376966":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01IBUVN-376967":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưỡi Gà Zilandi Giày Búp Bê Lưỡi Gà 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ICEVN-377022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377025":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377026":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377027":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60VKPVN-368776":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60VKPVN-368777":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60VKPVN-368778":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60VKPVN-368779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60VKPVN-368780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60VKPVN-368781":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH72VKDVN-368704":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72VKDVN-368705":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72VKDVN-368706":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72VKDVN-368707":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72VKDVN-368708":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72VKDVN-368709":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH61VKOVN-368770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VKOVN-368771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VKOVN-368772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VKOVN-368773":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VKOVN-368774":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VKOVN-368775":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16TETVN-357171":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357172":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357173":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357174":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357175":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Mũi Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Mũi 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64VKLVN-368752":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64VKLVN-368753":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64VKLVN-368754":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64VKLVN-368755":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64VKLVN-368756":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64VKLVN-368757":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 829,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69UPEVN-360045":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360046":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360047":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360048":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69UPEVN-360049":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75VNKVN-288516":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288517":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288518":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288519":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288520":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Giày Mọi Nam Khóa Nhỏ Zilandi Giày Mọi Nam Khóa Nhỏ 699,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WYJVN-371551":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WYJVN-371552":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WYJVN-371553":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WYJVN-371554":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WYJVN-371555":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Khóa Ngang Zilandi Giày Mọi Nam Khóa Ngang 699,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30WYFVN-371531":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30WYFVN-371532":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30WYFVN-371533":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30WYFVN-371534":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30WYFVN-371535":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Viền 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39QBCVN-349438":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349439":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349440":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349441":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39QBCVN-349442":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28QBNVN-349493":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349494":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349495":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349496":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28QBNVN-349497":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14XZTVN-373404":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14XZTVN-373405":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14XZTVN-373406":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14XZTVN-373407":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14XZTVN-373408":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74IOJVN-378045":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74IOJVN-378046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74IOJVN-378047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74IOJVN-378048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74IOJVN-378049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74IOJVN-378050":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38VDHVN-287332":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38VDHVN-287333":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38VDHVN-287334":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38VDHVN-287335":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38VDHVN-287336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38VDHVN-287337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Mũi Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Mũi 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66VKJVN-368740":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66VKJVN-368741":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66VKJVN-368742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66VKJVN-368743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66VKJVN-368744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66VKJVN-368745":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Nam Cách Điệu 20% OFF Zilandi Giày Oxford Nam Cách Điệu 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17ODYVN-345417":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH17ODYVN-345418":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH17ODYVN-345419":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH17ODYVN-345420":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH17ODYVN-345421":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27TEIVN-357116":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357117":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Mũi Cách Điệu 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00TIDVN-399343":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399344":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399346":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399347":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00TIDVN-399348":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Có Quai Cổ Zilandi Giày Cao Gót Có Quai Cổ 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH58EMJVN-325883":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH58EMJVN-325884":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH58EMJVN-325885":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH58EMJVN-325886":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH58EMJVN-325887":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH58EMJVN-325888":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Viền Mũi Zilandi Giày Cao Gót Viền Mũi 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH65IOSVN-378099":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65IOSVN-378100":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65IOSVN-378101":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65IOSVN-378102":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65IOSVN-378103":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH65IOSVN-378104":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21XZMVN-373369":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21XZMVN-373370":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21XZMVN-373371":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21XZMVN-373372":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21XZMVN-373373":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04JDRVN-334841":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04JDRVN-334842":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04JDRVN-334843":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04JDRVN-334844":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH04JDRVN-334845":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19JCAVN-379098":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19JCAVN-379099":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19JCAVN-379100":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19JCAVN-379101":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19JCAVN-379102":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam 38% OFF Zilandi Giày Tây Nam 899,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95JEAVN-334886":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334887":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334888":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334889":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334890":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Gót Vuông Bản Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87TIQVN-399421":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399422":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399423":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399424":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399425":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399426":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vân Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Đế Vân Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69IOOVN-378075":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69IOOVN-378076":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69IOOVN-378077":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69IOOVN-378078":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69IOOVN-378079":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69IOOVN-378080":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11RXSVN-280615":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RXSVN-280616":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RXSVN-280617":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RXSVN-280618":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RXSVN-280619":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RXSVN-280620":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62EARVN-324711":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324712":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324713":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324714":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324715":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 769,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH55UPSVN-360115":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH55UPSVN-360116":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH55UPSVN-360117":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH55UPSVN-360118":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH55UPSVN-360119":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Giọt Nước 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40QBBVN-349433":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349434":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349435":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349436":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40QBBVN-349437":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86FONVN-311239":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH86FONVN-311240":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH86FONVN-311241":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH86FONVN-311242":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH86FONVN-311243":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH71VKEVN-368710":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71VKEVN-368711":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71VKEVN-368712":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71VKEVN-368713":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71VKEVN-368714":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH71VKEVN-368715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99IBWVN-376974":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99IBWVN-376975":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99IBWVN-376976":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99IBWVN-376977":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99IBWVN-376978":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99IBWVN-376979":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Mũi Zilandi Giày Cao Gót Khóa Mũi 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH52EMPVN-325919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325924":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17XZQVN-373389":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17XZQVN-373390":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17XZQVN-373391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17XZQVN-373392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17XZQVN-373393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64EAPVN-324701":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324702":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324703":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324704":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324705":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74FOZVN-311299":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH74FOZVN-311300":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH74FOZVN-311301":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH74FOZVN-311302":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH74FOZVN-311303":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QYOVN-351498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Hông Phối Ruban 20% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Hông Phối Ruban 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH49PTAVN-348944":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH49PTAVN-348945":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH49PTAVN-348946":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH49PTAVN-348947":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH49PTAVN-348948":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH71FPCVN-311314":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH71FPCVN-311315":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH71FPCVN-311316":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH71FPCVN-311317":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH71FPCVN-311318":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03JDSVN-334846":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH03JDSVN-334847":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH03JDSVN-334848":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH03JDSVN-334849":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH03JDSVN-334850":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02TWBVN-284519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TWBVN-284520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TWBVN-284521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TWBVN-284522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TWBVN-284523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TWBVN-284524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32XZBVN-373314":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32XZBVN-373315":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32XZBVN-373316":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32XZBVN-373317":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32XZBVN-373318":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Zilandi

Zilandi là thượng hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp các loại giày dép cao cấp. Được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng với nhiều sản phẩm và bộ sưu tập có giá trị cao về tính thẩm mỹ cũng như uy tín chất lượng, giày dép Zilandi được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phong cách. Ngoài việc luôn được thiết kế theo xu hướng mới nhất về kiểu dáng lẫn màu sắc, Zilandi còn tìm hiểu, chọn lọc và không ngừng đổi mới chất liệu của sản phẩm để nâng cao chất lượng, phù hợp với tiêu chí mua sắm “bền và đẹp” của người tiêu dùng. Luôn hướng sự ân cần của mình đến khách hàng, điều đó được Zilandi thể hiện qua làm hài lòng không chỉ về tinh thần mà còn ở túi tiền. Với Zilandi, sự hài lòng của khách hàng luôn được đưa lên hàng đầu và cũng là tiêu chí hoạt động của thương hiệu. Những mặt hàng thời thượng nhất của Zilandi đang được chào bán trên ZALORA Việt Nam.